Salmi Paula

Salmi Paula – FT, puheterapeutti, tutkija

Salmi on väitellyt Jyväskylän yliopistosta vuonna 2008 aiheena lukemisvaikeudet ja nimeämisvaikeuksien kuntoutus. Salmi toimii tutkijana Niilo Mäki Instituutin Inlärning och stöd -hankkeessa. Hän kehittää tällä hetkellä uusia välineitä lukutaidon ja nimeämisen arviointiin ja seurantaan. Salmi on ollut mukana kehittämässä myös suomenkielisiä lukemisen arviointivälineitä sekä lukemissujuvuuden kuntoutusmateriaaleja. Salmi tekee päätyönsä ohessa kliinistä kuntoutustyötä oppimisvaikeuslapsien parissa. Salmen pitämissä koulutuksissa aiheina ovat olleet nimeämisen ja lukemissujuvuuden vaikeuksien tunnistaminen sekä niiden tukeminen ennen kouluikää ja kouluiässä.

Täältä löydät lisätietoa tilauskoulutuksistamme ja yhteystietomme.