Hyvinvointia ja oppimisen iloa yhdessä

Hankkeemme tavoitteena on kehittää tulevaisuuden tarpeisiin opetustoimen henkilöstön kokonaisvaltaista osaamista, hyvinvointia ja ammattitaitoa. Se vastaa koulutuspoliittisiin tavoitteisiin ja kentän tarpeisiin. Hanke perustuu laadukkaaseen uusimpaan tutkimustietoon ja toimintamalleihin, joita NMI on ollut mukana kehittämässä ja kouluttamassa pitkäjänteisesti.

Hankkeessa edistetään ja pidetään tärkeänä yleistä, tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan hyvinvoinnin, osallisuuden ja yksilöllisen osaamisen vahvistamista, koska tehostetun tuen tarve on kaksinkertaistunut vuoden aikana (Koulutuksen tilastollinen vuosikirja 2014). Lisäksi hanke pyrkii kolmiportaisen tuen jatkumiseen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti erilaisten siirtymien ja nivelvaiheiden yli.

Hankkeessa on jalkautettu tutkimusperustaisia toimintamalleja, joista osallistujat ovat soveltaneet, kokeilleet ja kehittäneet omien tarpeidensa mukaisia toimintatapoja. Nämä hankkeen tuloksina syntyneet toimintamallit ovat vahvistaneet opetukseen, eriyttämiseen, varhaiseen ja kolmiportaiseen tukeen liittyvää osaamista.

Hankkeessa jalkautettiin tutkimusperustaisia toimintamalleja, joista osallistujat sovelsivat, kokeilivat ja kehittivät omien tarpeidensa mukaisia toimintatapoja. Tuloksina syntyneet toimintamallit vahvistivat luokanhallintaan, opetukseen, eriyttämiseen, varhaiseen ja kolmiportaiseen tukeen liittyvää osaamista. Koulutuksissa syntyneistä arjen toimintamalleista koostettiin yhteenvetoja Moodle- oppimisympäristöön kaikkien osallistujien hyödynnettäväksi. Hankkeesen liittyvistä toimintamalleista tarjottiin OPHn hyvät käytännöt -sivustolle: Oppimisen arvioinnin välineet esi- ja alkuopetukseen.

https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1800/?q=4cc0ff250769697a55ad7638801dd511

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmäinterventiomallista laadittiin tiivistelmä Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehden verkkosivuille.

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ryhmämuotoinen Maltti-kuntoutus osana koulun tukitoimia

Hankkeessa järjestettiin seuraavat koulutukset

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA –OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA 1op 4.2.2016 Helsinki

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA –OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA 1op 18.2.2016 Oulu

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA –OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA 1op 22.9.2016 Jyväskylä

HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA –OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA 1op verkkotallenne (JKL:n koulutus)26.9.-16.12.2016

TYÖRAUHA KAIKILLE- TUKITOIMIA YLÄKOULUJEN TYÖRAUHAONGELMIIN 3 op 28.-29.1.2016 ja 1.4. 2016 Helsinki

TYÖRAUHA KAIKILLE- TUKITOIMIA YLÄKOULUJEN TYÖRAUHAONGELMIIN 3 op 29-30.9. ja 30.11.2016 Tampere

TYÖRAUHA KAIKILLE- TUKITOIMIA YLÄKOULUJEN TYÖRAUHAONGELMIIN 3 op 15.-16.9.2016 ja 25.11.2016 Kokkola

ITSESÄÄTELYTAIDOT JA OPPIMINEN – KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN 3op 9.3.2016 ja 21.4.2016 Helsinki

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA 3op 1.Vaasa; 17. 3.2016 ja 28. 4. 2016

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA 3op Helsinki: 10. 3.2016 ja 22. 4. 2016

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA (3op) 21.10.2015 ja 8.12.2015 Tampere

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA 3op syksy 2016 Tampere

YLEINEN TUKI OPPILAIDEN KÄYTTÄYTYMISEN TUKEMISEEN; MITEN TOIMIA LEVOTTOMAN LUOKAN KANSSA 3op syksy 2016 Kuopio

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI 3op I lähijakso 20.10. 2015 ja II lähijakso 1. 12.2015 Joensuu

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI 3op Lahti 23. 2. 2016, 15. 3.2016 ja 3. 5. 2016

TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN ONGELMAT KOULULUOKASSA – TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU, YKSILÖLLISTETTY TUKI 3op Oulu 31. 8.2016; 21. 9.2016 ja 9. 11.2016

MALTTI – TARKKAAVUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN JA TEHOSTETUN TUEN TOTEUTTAMINEN 3op 14.4.2016, 27.10.2016 Jyväskylä + yksi yhdessä sovittava lähipäivä

KOULUN OPETUSHENKILÖSTÖN PYSTYVYYDEN TUKEMINEN 1op syksy 2016 verkkokoulutus

ETSIVÄ-RYHMÄ; LASTEN TOIMINANOHJAAMISEN TUKEMINEN RYHMÄSSÄ 3op 30.10.2015 ja 18.3.2016 Oulu

ETSIVÄ-RYHMÄ; LASTEN TOIMINANOHJAAMISEN TUKEMINEN RYHMÄSSÄ 3op 21.1.2016 ja 21.4.2016 Turku

LUKIMAT-TIETOPALVELUN KÄYTTÖ 1op verkkokoulutus, 2.10.2015 alkaen

LUKIMAT-TIETOPALVELUN KÄYTTÖ 1op verkkotallennekoulutus 6.10.2016 alkaen

LUKIMAT: OPPIMISEN SEURANTA JA TULOSTEN ANALYSOINTI VERKOSSA 1op verkkokoulutus 23.3.2016 alkaen

LUKIMAT: OPPIMISEN SEURANTA JA TULOSTEN ANALYSOINTI VERKOSSA 1op verkkokoulutus syksy 2016 22.8.2016 alkaen

LUKIMAT-TIETOPALVELUKOULUTUS 1op verkkokoulutus 6.9.2016 alkaen

TIETOTEKNIIKKAA ERITYISOPETTAJAN ARJESSA 2op 11.2.2016 ja 17.3.2016 Jyväskylä

TIETOTEKNIIKKAA ERITYISOPETTAJAN ARJESSA 2op 22.9. ja 10.11. 2016 Oulu

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN JA SUJUVAN LUKEMISEN TUKENA 3op : 5.2.2016,17.3.2016 ja 3.5.2016 Tampere

EKAPELI LUKEMAAN OPPIMISEN JA SUJUVAN LUKEMISEN TUKENA 3op 1. päivä vain tallenteena keväältä, toinen päivä 6.10.2016 ja kolmas päivä 29.11.2016 Helsinki

EKAPELI JA LUKEMAAN OPPIMINEN – TEORIA 1op -verkkoluentotallenne 14.9.-3.11.2015 ja suora verkkolähetys 4.11.2015

TEKNOLOGIA-AVUSTEISET MENETELMÄT OPPIJOIDEN TUKENA. EKAPELI-KÄYTÄNTÖ –KOULUTUS 1op 26.11.2015 Lahti

TEKNOLOGIA-AVUSTEISET MENETELMÄT OPPIJOIDEN TUKENA. EKAPELI-KÄYTÄNTÖ –KOULUTUS 1op 16.11.2016

MATEMAATTISTEN TAITOJEN ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI 4op 9.3., 23.3., 27.4, 25.5.2016 Helsinki

MATEMAATTISTEN TAITOJEN ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI 4op 7.9., 21.9., 2.11. ja 30.11.2016 Helsinki

KIRJOITTAMISEN VAIKEUDET JA KIRJOITUSTAIDON TUKEMINEN 2 op 1. 16.3.2016 ja 26.4.2016 Helsinki

KIRJOITTAMISEN VAIKEUDET JA KIRJOITUSTAIDON TUKEMINEN 2 op 2. 29.9.2016 ja 3.11.2016 Jyväskylä

SUJUVA LASKUTAITO – YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKUTAIDON SUJUVUUDEN TUKEMINEN 4op kyselytunti 26.11.15. 4.11.2015, 28.1.2016 ja 4.5.2016 Tampere

MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN TUKEMINEN ESI- JA ALKUOPETUSIKÄISILLÄ 1op 17.9.2015, 24.9.2015, 1.10.2015, 8.10.2015

SUJUVAKSI LUKIJAKSI – SUJUVAN LUKEMISEN TUKEMINEN 3op 12.1.2016, 22.3.2016 ja 10.5.2016 Joensuu

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN PERUSTAITOJEN OPPIMISEN ARVIOINTI, TUKEMINEN JA OPPIMISEN SEURANTA OSANA OPETTAJAN PEDAGOGISTA ARVIOINTITYÖTÄ 4op 1. lähijakso 6.9.2016, 2. lähijakso 4.-5.10.2016 ja 3. lähijakso 1.12.2016 Oulu

LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN PERUSTAITOJEN OPPIMISEN ARVIOINTI, TUKEMINEN JA OPPIMISEN SEURANTA OSANA OPETTAJAN PEDAGOGISTA ARVIOINTITYÖTÄ 4op 1. lähijakso 7.9.2016, 2. lähijakso 5.-6.10.2016 ja 3. lähijakso 2.12.2016 Helsinki

LUKIVAIKEUDET JA TEHOSTETTU TUKI PERUSOPETUKSEN LUOKILLA 1-6 (5op) 6.-8.-10.2015 ja 1.-2.12.2015 Kuopio

LUETUN YMMÄRTÄMISEN TUKEMINEN LUOKILLA 6–9 2op 22.1.2016 ja 22.4.2016 Turku

LUETUN YMMÄRTÄMISEN TUKEMINEN LUOKILLA 6–9 2op 27.9.2016 ja 15.11.2016 Tampere

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET 2op, 9.9.15 ja 28.10.15 Pori

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET 2op, 10.2.16 ja 7.4.16 Oulu

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET 1op, 29.10.15 Forssa

MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET, 1op 12.4.16 Jyväskylä

TIETOA JA KEINOJA LUKEMISEN ja LASKEMISEN TUKEMISEEN KOLMIPORTAISESSA TUESSA 2op 17.3.2016 19.4.2016 Hämeenlinna