MATEMATIIKAN TAITOIHIN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

VÄHENNYSLASKUTAIDON TUKEMINEN – SELKIS!

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU SUJUVAKSI – SELKIS!

YHTEENLASKUTAIDON TEHOSTETTU TUKEMINEN LUOKILLA 1-6

LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN TUKEMINEN – NALLEMATIKAN MATKASSA VARHAISMATEMATIIKAN MAAILMAAN

PERUSLASKUTAIDON KEHITYS JA ARVIOINTI PERUSOPETUKSEN 1–6-LUOKALLA

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET ESI- JA ALKUOPETUKSESSA

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

PEDAGOGINEN ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI – PÄIVITÄ TIETOSI NUORTEN MATEMAATTISISTA JA MUISTA OPPIMISVAIKEUKSISTA

OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA

MAAHANMUUTTAJALASTEN MATEMAATTISTEN JA LUKEMISEN VAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU TUKI

Koulutusten kohderyhmät, sisällöt ja kouluttajat

VÄHENNYSLASKUTAIDON TUKEMINEN – SELKIS!

KOHDERYHMÄT 1-6 luokkien opettajat, erityisopettajat, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuspäivän aikana käydään läpi yleisesti yhteen- ja vähennyslaskutaidon kehitystä, pulmia ja arviointia. Koulutus painottuu vähennyslaskutaidon erityispiirteisiin. Tämän lisäksi tutustutaan vähennyslaskutaidon tukemiseen laadittuun harjoitemateriaaliin, joka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla vähennyslasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa vähennyslaskutaidon kuntoutuksessa. Koulutus liittyy SELKIS! – vähennyslaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin, joka julkaistaan keväällä 2013.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, PsT

YHTEEN- JA VÄHENNYSLASKU SUJUVAKSI – SELKIS!

KOHDERYHMÄT 1-2 luokkien opettajat, erityisopettajat, psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuspäivän aikana käydään läpi yhteen- ja vähennyslaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi tutustutaan yhteen- ja vähennyslaskutaidon tukemiseen laadittuihin SELKIS-harjoitusohjelmiin, jotka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteen- ja vähennyslasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteen- ja vähennyslaskutaidon kuntoutuksessa. Koulutuksessa esiteltävät harjoitteet pohjautuvat SELKIS! – yhteenlaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin, joka julkaistiin keväällä 2011 sekä SELKIS! – vähennyslaskua ymmärtämään -harjoitusmateriaaliin, joka julkaistaan keväällä 2013.

KOULUTTAJA Riikka Mononen, KT, EO

YHTEENLASKUTAIDON TEHOSTETTU TUKEMINEN LUOKILLA 1-6

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käydään läpi yhteenlaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi perehdytään yhteenlaskutaidon tukemiseen laadittuun SELKIS-harjoitemateriaaliin. Materiaali on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1-20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäivien lisäksi yhteenlaskutaidon tehostetun tuen toteuttaminen (arviointia ja harjoittelujakso) osana omaa perustyötä tai sen ohella. Tätä varten on toivottavaa, että osallistujalla on mahdollisuus käyttää omaa SELKIS -harjoitemateriaalia. Vaihtoehtoisesti osallistuja voi perehtyä LukiMat -verkkopalvelussa tarjottavaan tietoon ja materiaaliin, ja rakentaa näiden pohjalta vastaavan harjoittelujakson.

KOULUTTAJAT Tuire Koponen, PsT ja Riikka Mononen, KT, erityisopettaja, Helsingin yliopisto

LEIKKI-IKÄISTEN LASTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN TUKEMINEN – NALLEMATIKAN MATKASSA VARHAISMATEMATIIKAN MAAILMAAN

KOHDERYHMÄT Päivähoidon moniammatillinen henkilöstö ja lasten matemaattisten taitojen tukemisesta kiinnostuneet.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa paneudutaan pienten lasten matemaattisten taitojen kehittymiseen ja kehittämiseen. Varhaisen puuttumisen menetelmänä esitellään varhaiskasvatuksen tarpeisiin kehitettyä 4–5-vuotiaiden lasten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelmaa Nallematikkaa.
• Pienten lasten matemaattisten taitojen kehittyminen
• Pienten lasten matemaattisten taitojen havainnoiminen ja arvioiminen
• Lapsen ja aikuisen jaettu opetus-oppimisvuorovaikutus päiväkodissa ja kotona
• Varhaismatemaattisista taidoista kohti esiopetuksen matematiikkaa
• Nallematikka-ohjelman teoreettiset lähtökohdat, keskeiset periaatteet, käytännön menetelmät, toimintamallit ja materiaalit

KOULUTTAJA Aino Mattinen, KT, Niilo Mäki Instituutti

PERUSLASKUTAIDON KEHITYS JA ARVIOINTI PERUSOPETUKSEN 1–6-LUOKALLA

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat, koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa käydään läpi yhteenlaskutaidon kehitystä ja siinä ilmeneviä pulmia sekä taidon arviointia. Tämän lisäksi tutustutaan yhteenlaskutaidon tukemiseen laadittuun harjoitemateriaaliin, joka on suunniteltu käytettäväksi alkuopetuksessa matematiikan yleisen tuen materiaalina tai tehostetun ja erityisen tuen materiaalina sekä ylemmillä luokilla matematiikan erityisen tuen materiaalina niiden oppilaiden kanssa, joilla yhteenlasku ei ole vielä sujuvaa lukualueella 1–20. Lisäksi materiaali soveltuu käytettäväksi koulun ulkopuolella tapahtuvassa ryhmämuotoisessa yhteenlaskutaidon kuntoutuksessa.

KOULUTTAJA Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti

MAAHANMUUTTAJAOPPILAAN MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET ESI- JA ALKUOPETUKSESSA

KOHDERYHMÄT Valmistavan opetuksen, esiopetuksen ja 1–2 -luokkien perusopetuksen opettajille sekä
koulunkäyntiavustajille ja koulupsykologeille

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Maahanmuuttajaoppilaat Suomessa
Johdanto matematiikan oppimisen perusteiden tutkimustietoon
• Matemaattisten taitojen kehitys
• Matematiikan oppimisen neuropsykologia: kieli ja hahmottaminen
• Maahanmuuttajaoppilaan matematiikan oppiminen
Arviointi ja diagnostiikka
• Matemaattisten taitojen ja valmiuksien arviointi
• Arvioinnin menetelmät
• Opiskelu- ja toimintakyvyn pedagoginen arviointi
Tehostettu opetus
• Tehostetun opetuksen keinot ja menetelmät maahanmuuttajaoppilaan opetuksessa
• NMI:n erityismenetelmät ja materiaalit

KOULUTTAJA Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ESI- JA ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

KOHDERYHMÄT Esi- ja alkuopetuksen opettajat, erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen
Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Jonna Salminen, KM tutkija, Jyväskylän yliopisto
Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

PEDAGOGINEN ARVIOINTI ALKUOPETUKSEN LUKEMISEN JA MATEMATIIKAN PERUSTAITOJEN OPPIMISESSA

KOHDERYHMÄT Alkuopetuksen opettajat ja erityisluokanopettajat, mielellään työparina

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Mitä on pedagoginen arviointi?
Matemaattisten perustaitojen kehittyminen ja siinä esiintyvät haasteet
Luku- ja kirjoitustaidon kehittyminen
Lukivaikeudet ja niiden taustatekijät
Lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin perehtyminen
Arviointivälineiden kokeilua käytännössä

Koulutuksessa käsitellään alkavan lukutaidon ja matemaattisten perustaitojen kehittymistä, lukivaikeuksia, matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä niiden syytaustaa. Koulutuksessa perehdytään lukemisen ja matematiikan arviointi- ja seurantavälineisiin sekä pedagogisen arvioinnin tietopalveluun. Oppimistehtävissä kokeillaan erilaisia arvioinnin tapoja omassa opetusryhmässä.

Koulutus koostuu neljästä luentomuotoisesta lähiopetuspäivästä, oppimistehtävien tekemisestä sekä kirjallisuuteen tutustumisesta.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Jonna Salminen, KM, tutkija, Jyväskylän yliopisto
Tuire Koponen, PsT, tutkija, Niilo Mäki Instituutti

PEDAGOGINEN ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI – PÄIVITÄ TIETOSI NUORTEN MATEMAATTISISTA JA MUISTA OPPIMISVAIKEUKSISTA

KOHDERYHMÄ Yläkoulun ja toisen asteen opettajat

KOULUTUSPÄIVIEN SISÄLLÖT Aivotutkimuksen menetelmien nopea kehitys 2000-luvulla on avannut kokonaan uuden ikkunan oppimisen, sitä tukevien kognitioiden ja oppimisvaikeuksien ymmärtämiseen. Kaksipäiväisessä koulutuksessa pureudutaan siihen, miten tätä uusinta tietoa oppimisvaikeuksista voidaan hyödyntää ammatillisessa koulutuksessa. Ensimmäisenä koulutuspäivänä perehdytään tutkimustietoon oppimisen vaikeuksien laajasta kirjosta (kielen, hahmottamisen, muistin ja toiminnanohjauksen taidot). Toisena päivänä keskitytään kaikille ammattialoille tärkeän oppimisalueen, matematiikan perustaitojen, arviointiin ja oppimisen tuen eri keinoihin.

LUENTOTEEMAT
Johdanto: Mitä tiedämme 2010-luvulla oppimisvaikeuksista
Oppimisvaikeuksien pedagoginen arviointi
Moniammatillinen oppimisvaikeuksien arviointi ja tuki
Matemaattiset oppimisvaikeudet: teoriaa ja aivotutkimusta
Matematiikan oppimisen kompastuskivet
Voiko kivet kiertää tai polun puhdistaa: opetukselliset tuen keinot

KOULUTTAJA Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti

OPPIMISVAIKEUKSIEN (LUKEMINEN, TARKKAAVUUS JA MATEMATIIKKA) ARVIOINTI JA TEHOSTETTU TUKI LUKIOSSA

KOHDERYHMÄT Lukion opettajat ja erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Lukemisen vaikeus nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet
Matematiikan vaikeudet ja niiden tukeminen nuoruusiässä
Tarkkaavuuden ongelmat nuoruusiässä
Koulussa toteutettavat tukitoimet

KOULUTTAJAT
Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen- ja kasvatuksen erikoispsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti
Tuire Koponen, PsT, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Närhi, PsT, erityisasiantuntija, Niilo Mäki Instituutti

MAAHANMUUTTAJALASTEN MATEMAATTISTEN JA LUKEMISEN VAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA TEHOSTETTU TUKI

KOHDERYHMÄT erityisopettajat, opettajat, koulupsykologit, koulukuraattorit, opinto-ohjaajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Matemaattisten ja lukemisen taitojen ja valmiuksien arviointi osana laaja-alaisempaa oppilaan pedagogista opiskelu- ja toimintakyvyn arviointia
Tehostetun opetuksen keinot, erityisesti NMI:n materiaalit osana maahanmuuttajaoppilaan matematiikan ja lukemisen oppimisen tukea

1. KOULUTUSPÄIVÄ
Maahanmuuttajaoppilaiden matemaattiset taidot: taustatietoja ja tutkimuksia
Matemaattisten oppimisvaikeuksien moniammatillisesti toteutettu arviointi
Matemaattisten taitojen harjaannuttaminen esi- ja alkuopetuksessa.

2. KOULUTUSPÄIVÄ
Toisen kielen oppiminen – elinikäinen haaste
Maahanmuuttajalasten suomen kielen lukemaan oppimisen tukeminen
Ekapeli-Maahanmuuttaja suomen kielen oppimisen tukena

KOULUTTAJAT
Pekka Räsänen, PsL, tutkija, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti
Vesa Rantanen, YM, tutkija, Niilo Mäki Instituutti