VANHEMPIEN KANSSA TEHTÄVÄÄN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

VANHEMPIEN VOIMAVARAKESKEINEN OHJAUS JA NEUVONTA

MITEN AUTTAA VANHEMPAA YMMÄRTÄMÄÄN LAPSEN OPPIMISVAIKEUKSIA JA TUKEMAAN OPPIMISTA


Koulutus on saatavissa joko verkkokoulutuksena tai lyhyimpinä sisältökokonaisuuksina. Esimerkiksi:


VANHEMPIEN VOIMAVARAKESKEINEN OHJAUS JA NEUVONTA

KOHDERYHMÄT Psykologit, sosiaalityöntekijät, sosiaalikasvattajat, perheterapeutit, perhetyöntekijät, lääkärit ja muu terveydenhuollon henkilöstö, sekä ammattilaiset, joiden työhön kuuluu ohjausta ja neuvontaa erityisesti vanhemmuuden ja lasten kasvatuksen kysymyksissä.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
• Neuvonanto vuorovaikutuksena
• Kuulluksi tuleminen ja dialogisuus
• Vanhempien voimaantuminen
• Itsereflektiivisyyden edistäminen
• Identiteetin suojelemisen keinoja
Tavoitteena on tulla tietoiseksi ohjauksen ja neuvonannon monimutkaisuudesta, syventää osallistujien kykyä tarkastella omaa vuorovaikututustaan vanhempien kanssa sekä saada keinoja neuvon antamiseen vanhempia voimaannuttavalla tavalla.

KOULUTTAJAT
Tapio Ikonen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, VET-perheterapeutti
Kaija Lajunen, PsL, psykoterapian erikoispsykologi, VET-perheterapeutti


MITEN AUTTAA VANHEMPAA YMMÄRTÄMÄÄN LAPSEN OPPIMISVAIKEUKSIA JA TUKEMAAN OPPIMISTA

KOHDERYHMÄT
Opettajat, erityisopettajat ja psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käydään läpi akateemisten taitojen, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehitystä ja niissä ilmenevien vaikeuksien tukemista. Mietitään, miten auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsensa oppimisvaikeuksia. Lisäksi käydään läpi kotiin suuntautuvia konkreettisia tukikeinoja oppimisen pulmiin.

KOULUTTAJA
Ulla Leppänen, PsT, psykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja Niilo Mäki Instituutti