Pöyliö Hanna

Pöyliö Hanna – KM, yliopistonopettaja

Pöyliö toimii hankevastaavana Niilo Mäki Instituutissa sekä yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella. Niilo Mäki Instituutissa hän koordinoi kielten kärkihanketta Kielitaito kuuluu kaikille, jossa kehitetään englannin äännetietoisuuden arviointi- ja harjoitusmateriaalia. Työhön sisältyy tutkimuksen lisäksi kliinistä työtä oppilaiden parissa. Jyväskylän yliopistossa Pöyliö toimii vastuuopettajana erityispedagogiikan opiskelijoiden luku- ja kirjoitustaidon ja matematiikan taitojen kursseilla. Pöyliö opiskelee tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän yliopistossa ja on käsikirjoittanut ja konsultoinut Opetushallituksen julkaisemia digitaalisia oppimateriaaleja.

Pöyliö kouluttaa tällä hetkellä lukemissujuvuuden arvioinnista ja harjoittamisesta 2.-6. luokkien opettajia. Koulutuksissa opetellaan ja sovelletaan omaan työarkeen toimintamalleja, joilla opettajat voivat tuoda kohdennettua tukea lukemisen taitoihin oppilaille. Pöyliö kouluttaa myös englanninopettajia lukivaikeuden huomioimisesta opetuksessa ja opettajia suomi toisena kielenä -teemoista. Lisäksi hän kouluttaa tietoteknisiä perustaitoja ja toimisto-ohjelmien pedagogista käyttöä erityisopettajille.

Täältä löydät lisätietoa tilauskoulutuksistamme ja yhteystietomme.